Search for:

De gemeente Groningen sloot in 1973 een contract voor 10 jaar met de landschapsarchitect Louis Le Roy om in de nieuwe wijk Lewenborg het groengebied in te richten. Toenmalig wethouder Max van den Berg daarover: ‘We hadden niet zo veel budget en zochten naar een praktische oplossing.’ De financiële situatie van de stad Groningen vormde daarmee een belangrijke aanleiding tot het inschakelen van Le Roy, die had aangegeven groengebieden te kunnen inrichten en onderhouden voor een tiende van de normale budgetten. Bovendien zocht Van den Berg in Le Roy iemand die met zijn inrichting van de groene ruimte een goed tegenwicht kon bieden aan de harde, schematische stedenbouw en de gestandaardiseerde architectuur van de woonblokken.

Louis le Roy

Louis le Roy

Louis G. le Roy werd in Amsterdam geboren op 31 oktober 1924 en overleed op 15 juli 2012 in Oranjewoud. Hij was beeldend kunstenaar, schrijver, Professor honoris causa (eredoctoraat) en leraar tekenen en hij noemde zichzelf een ‘ecotect’. Le Roy werd vooral bekend van de Ecokathedraal die hij bouwde in Mildam bij Heerenveen.
Hij ging uit van de gedachte dat de mens niet de natuur moet beheersen, maar juist dient samen te werken met haar groeikracht om zo de hoogste graad van complexiteit te bereiken. Deze complexiteit vereist een langdurige interactie tussen mens en natuur.
In de jaren zestig kreeg Le Roy van de gemeente Heerenveen een langgerekt stuk plantsoen ter beschikking om zijn ideeën over de juiste verhouding tussen mens en natuur in praktijk te brengen. Hij verwerkte hier veel restmateriaal van stratenmakers en bouwde er stapelmuren, zonder gebruik te maken van cement. Dit moest een uitgangssituatie bieden voor de natuur om het weer te begroeien. De tegenstelling van deze tuin met de keurig aangeharkte en gemaaide gazonnetjes leverde hem de bijnaam ‘wilde tuinman’ op.

Ecokathedraal

Ecokathedraal in Mildam

In de jaren zeventig startte Le Roy zijn ecokathedraalproject in Mildam. Hij plantte eerst een aantal bomen, daarna maakte hij met de gemeente Heerenveen de afspraak dat puin van de gemeente op zijn land zou worden gebracht. Le Roy begon te bouwen. Hij maakte van de stenen, stoepranden, en putten op zijn land muren, torens en platforms, zonder daarbij cement te gebruiken.
De bedoeling van de ecokathedraal is dat er langdurig aan gebouwd wordt, net als de kathedralen in de Middeleeuwen. Desgevraagd zei hij dat het project duizend jaar gaat duren en dat de ecokathedraal uiteindelijk driehonderd meter hoog wordt.
Het ging Le Roy echter veel meer om het proces dan om het resultaat. Mens en natuur moeten in een langdurig proces een grote complexiteit ontwikkelen. Dat proces vergt lange tijd. Daarom is ook de Stichting Tijd opgericht om het bouwen aan de ecokathedraal en het uitdragen van zijn ideeën na zijn dood voort te zetten.

X